Ochrana osobních údajů a zásady jejich zpracování

Tištěný prospekt s logem Hololatex.

 

Šlo by to prosím stručně a lidsky?

 

Samozřejmě! S účinností nařízení GDPR jste získali větší kontrolu nad svými osobními údaji, zatímco e-shopům, jako jsme my, přibyly nové povinnosti. Nejdůležitější je, že nesmíme vaše osobní údaje ukládat (natož s nimi nakládat) bez vašeho výslovného souhlasu, musíme zajistit jejich bezpečí a musíme respektovat vaše přání, pokud svůj souhlas odvoláte.

Ještě lidštěji? Navrhujeme a vyrábíme oblečení a doplňky, které pak prodáváme v e-shopu. Tím pádem se neobejdeme například bez vašeho jména nebo adresy, abychom vám mohli doručit objednávku. Ze stejného důvodu tyto údaje musíme poskytnout dopravcům, neboť doručování zásilek svépomocí je nad naše síly :)

Zde – pokud si to nebudete výslovně přát – leží hranice toho, co s vašimi osobními údaji budeme dělat. Zároveň deklarujeme, že je budeme střežit jako oko v hlavě, budeme s nimi nakládat v souladu se zákonem a dobrými mravy a nikdy neuděláme nic, co by mohlo poškodit naši dobrou pověst a naši důvěryhodnost ve vašich očích.

 

 

A nyní delší a podrobnější verze...

 

Pokud jste zákazníkem, návštěvníkem nebo adresátem obchodních sdělení e-shopu Hololatex, svěřujete nám do péče své osobní údaje a my se stáváme jejich správcem v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími předpisy. Účelem této sekce je seznámit vás s tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, k jakým účelům je používáme a jakými právy v tomto ohledu disponujete.

 

 

Kdo je správce?

 

Správcem vašich osobních údajů je provozovatel e-shopu Hololatex Dominika Bělová se sídlem Na lučinách 651/12, 41712 Proboštov, Česká republika, IČO 03672263, zapsaná v živnostenském rejstříku, neplátce DPH (dále provozovatel). Coby správce vašich osobních údajů určuje, jak a za jakým účelem budou tyto údaje zpracovávány, po jakou dobu a zda budou poskytnuty třetím stranám. Správce můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese store@hololatex.com.

 

 

Obecná prohlášení

 

Provozovatel prohlašuje, že:

 • coby správce vašich osobních údajů splňuje veškeré povinnosti vyplývající z platné legislativy, zejména pak ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 • bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • plní informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 • že vás vždy bude podporovat v uplatňování a plnění vašich práv v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Vaše osobní údaje spravujeme výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu a v tomto rozsahu:

 • Jméno a příjmení – údaje nezbytné pro vaši identifikaci a zpracování objednávek
 • E-mail – údaj nezbytný pro komunikaci ohledně objednávek, případně zasílání obchodních sdělení
 • Adresa – údaj nezbytný pro doručení objednávek
 • Telefon – údaj nezbytný pro komunikaci a doručení objednávek
 • Historie objednávek – údaj nezbytný pro správu zákaznického účtu a interní statistiky
 • Tělesné míry – údaj nezbytný pro zpracování objednávek na míru
 • IP adresa a cookies – viz. odstavec "Cookies"

Tyto údaje zpracováváme primárně pro zpracování vašich objednávek a jejich doručení. Vaši e-mailovou adresu můžeme na základě vašeho výslovného souhlasu použít také pro zasílání obchodních sdělení.

Tyto údaje nikdy neposkytneme třetím stranám kromě případů, kdy je to nezbytné pro plnění smlouvy – v našem případě poskytnutí jména a příjmení, adresy a telefonu dopravcům za účelem doručení objednávky na vaši adresu.

Souhlas se zpracováváním těchto údajů nám poskytujete na dobu 10 let a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského profilu v e-shopu nebo naší e-mailové adresy.

 

 

Cookies

 

Ve chvíli, kdy si prohlížíte naše webové stránky, zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Tyto údaje používáme k interním účelů, jako je měření návštěvnosti nebo přizpůsobení designu stránek. Cookies můžeme na základě vašeho souhlasu použít také pro cílení reklamy.

Musíme dodat, že cookies jsou nezbytné pro základní funkce e-shopu včetně registrace, uzavírání objednávek a dalších. Používání cookies si můžete vypnout ve svém prohlížeči, ale v takovém případě u nás bohužel nebudete moci ani dokončit nákup.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Vaše osobní údaje v elektronické podobě chráníme za použití moderních technologií včetně špičkového šifrování Comodo a pokročilého zabezpečení webových stránek. V případě zálohování databází na externí média použijeme maximálně chráněná zařízení s hardwarovým šifrováním. Vaše osobní údaje v listinné podobě archivujeme ve veřejně nepřístupných prostorech za několika zámky.

 

 

Vaše práva

 

Coby subjekt údajů disponujete řadou práv a můžete je kdykoliv uplatnit. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás prosím na adrese store@hololatex.com. Stručný přehled vašich práv a našich povinností je následující:

 • Právo na informace – Coby správce údajů jsme vás povinni informovat, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Obecné odpovědi na tyto otázky se nacházejí přímo na této stránce, ale pokud chcete vědět, jak nakládáme konkrétně s vašimi údaji, můžete nás kdykoliv vyzvat, abychom vám poskytli příslušné informace. Učiníme tak do 14 dní od doručení výzvy.
 • Právo na úpravu – Coby subjekt údajů máte právo kdykoliv upravit nebo doplnit osobní údaje, které spravujeme. V případě zákaznických profilů tak můžete učinit sami v rámci uživatelského rozhraní našeho e-shopu. V jiných případech nás prosím kontaktujte na výše uvedené adrese. Údaje upravíme či doplníme neprodleně po doručení výzvy.
 • Právo na přenositelnost – Pokud si budete přát přenést osobní údaje vedené v naší databázi jinam, můžete nás o to kdykoliv požádat. Tyto informace vám poskytneme ve strojově čitelné podobě do 30 dní od doručení výzvy.
 • Právo na odvolání souhlasu – Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to zcela, nebo částečně, tj. můžete například odvolat pouze souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to prostřednictvím uživatelského profilu v e-shopu nebo naší e-mailové adresy. Vaše přání budeme respektovat do 48 hodin od doručení výzvy.
 • Právo na zapomenutí – Pokud si budete přát, abychom na vás zcela zapomněli, můžete nás vyzvat k vymazání veškerých údajů týkající se vaší osoby ze všech databází, archivů a záloh. Učiníme tak do 60 dní od doručení výzvy. Dodáváme, že v některých případech jsme vázání legislativou a dokumenty obsahující osobní údaje (například daňové doklady) musíme evidovat po dobu stanovenou zákonem. Takové dokumenty smažeme až po uplynutí zákonné lhůty.
 • Právo na stížnost – Pokud budete přesvědčení, že s vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který s námi v takovém případě může zahájit řízení. Oceníme, pokud se před zasláním stížnosti napřed obrátíte na nás prostřednictvím e-mailové adresy store@hololatex.com, abychom mohli napravit případné pochybení a dosáhnout smíru.

 

Další informace a závazné znění výše uvedených práv a povinností najdete v našich obchodních podmínkách.

 

 

 


Naše stránky používají cookies a podobné technologie, které mohou obsahovat osobní údaje. Díky těmto údajům můžeme my i naši partneři sledovat vaše chování na našem webu a nabídnout vám tak co nejlepší uživatelskou zkušenost. Tyto údaje používáme také k dalším interním účelům, jako je např. měření návštěvnosti. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu také pro cílení reklam, pro účely párování v souladu se smluvními podmínkami pro nástroje Facebooku pro firmy a pro účely párování a statistik Google Analytics. Dalším používáním našich stránek dáváte najevo, že s tímto souhlasíte.